Egenkontroller är dels kvalitetskontroller och åtgärder som det inom många områden finns lagkrav på, dels är det högst frivilliga checklistor som effektiviserar din vardag. Hur du än väljer att arbeta med dem kommer de med största sannolikhet att bidra till bättre rutiner, högre kvalitet och mindre huvudvärk.

 

När används egenkontroller?

Arbetsmoment

Att ha checklistor på plats för era olika arbetsmoment säkerställer att inga viktiga steg eller åtgärder missas. Listorna kan innehålla instruktioner, material- och verktygsbehov samt i vilken ordning saker ska göras.

Installationer och material

Vid installation av exempelvis el, vvs och ventilation kan egenkontroller utföras för att verifiera att installationen utförts korrekt och i enlighet med gällande standarder och bestämmelser.

En egenkontroll kan också användas för att säkerställa att de material som används i ett projekt uppfyller de ställda kraven. Det kan gälla materialens kvalitet, dimensioner, hållbarhet och att de överensstämmer med specifikationerna.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Egenkontroller spelar även en viktig roll i ert arbete med KMA, där de används för att dokumentera kontroller inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. De här egenkontrollerna kan avhandla nödlägesrutiner, avfallsplaner och kvalitetskontroller för olika arbetsmoment.

Säkerhet och risker

Du kan använda egenkontroller för att genomföra säkerhets- och riskkontroller innan, under och efter arbetsmoment. De kan då innehålla kontrollpunkter för nödvändig säkerhetsutrustning, säkring av arbetsområde samt identifiering och hantering av risker och farliga förhållanden.

Besiktning och kvalitetskontroll

Innan du avslutar ett projekt kan du använda dig av egenkontroller för att genomföra en slutbesiktning och kvalitetskontroll av arbetet. Kontrollpunkterna hjälper dig att identifiera eventuella avvikelser och brister som sedan kan åtgärdas.

Egenkontroller i Trinax Tid & Projekt

Med hjälp av tillvalet Egenkontroller/Checklistor i Trinax Tid & Projekt kan du enkelt skapa upp egna kontrollpunkter och checklistor för dina projekt, moment och anställda. Från slutbesiktning av badrum och installation av solceller, till packlista för mässan och onboarding för nyanställda.

Dela in dina egenkontroller i kategorier för en tydligare översikt och lägg till dem till nya projekt redan från start. Sedan är det busenkelt för dig och dina anställda att bocka av, fylla i och bifoga foton, oavsett om det gäller besiktning, rondering eller egenkontroll.

Egenkontroller i Trinax Tid & Projekt