Spara värdefull tid

Med våra tillval Integration till bokföringssystem och Export till lönesystem kan du koppla ihop Trinax Tid & Projekt med Fortnox och slippa tidskrävande dubbelarbete.

Import och export

Hur funkar det?

Med integrationen mellan Trinax och Fortnox skickas alla era projektaktiviteter, både intäkter och kostnader, automatiskt över till Fortnox för bokföring.

Bokföring - 199 kr/mån

Kundfakturor du skapar i Trinax Tid & Projekt synkar du till Fortnox med ett klick.

Leverantörsfakturor tolkas och hamnar i rätt projekt automatiskt i verktyget. Därifrån kan du smidigt exportera dem till Fortnox.

Du kan lika lätt importera leverantörsfakturor du har i Fortnox till Trinax Tid & Projekt.

Bokföring

Lönehantering

Lönehantering - 199 kr/mån

Du för enkelt över löneunderlagen från Trinax Tid & Projekt till Fortnox. Utöver attesterad arbetstid innehåller underlagen även eventuella utlägg, traktamenten och körjournaler som registrerats.

Om Fortnox

Fortnox är en företagsplattform med produkter inom bland annat redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Kunderna får också tillgång till andra företagstjänster och till hundratals externa system genom partnersamarbeten.

Fortnox grundades 2001 med huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För ytterligare information se www.fortnox.se