Dags att rapportera klimatdata!

I mars 2024 börjar Trafikverket stegvis att i nya upphandlingar införa krav på klimatrapportering via digital följesedel enligt BEAst Supply 4.0. Inledningsvis omfattar kravet information om bränsletyp och drivmedelsförbrukning för transport- och maskintjänster, samt hantering av anläggningsmassor.

Varför en ny standard?

En så stor upphandlare av infrastrukturprojekt som Trafikverket har ett stort ansvar men också stora möjligheter att påverka utsläppen, en avgörande punkt för att lyckas fortsätta driva morgondagens projekt. Att digitalisera miljödata är en förutsättning för att effektivt följa upp och granska att mål uppfylls.

Trafikverket har nu tillsammans med bland andra NCC, PEAB, Skanska och Svevia ställt sig bakom BEAst Supply 4.0, en gemensam branschstandard för digitala följesedlar med kompletterande rapportering av klimatdata.

Hur påverkas du?

Kommer du att jobba mot någon av Trafikverkets entreprenader? Då kommer du också att behöva klimatrapportera. Det betyder att du som leverantör ska kunna skapa och skicka digitala följesedlar enligt BEAst Supply 4.0 till dina kunder samt ta emot och vidarebefordra information från dina leverantörer.Oscar Björk

Hur kan Trinax hjälpa till?

Just nu hjälper vi flera av våra kunder att möta kraven genom att bistå med det systemstöd som krävs för att skapa, skicka och ta emot digitala följesedlar med klimatdata enligt BEAst Supply 4.0.

Vill du veta mer? Kontakta vår expert på området, Oscar Björk.

oscar.bjork@trinax.se
0520-20 52 13

Källa: TrafikverketByggföretagen och BEAst