Följ lagen med Trinax Visselblåsarsystem

I december 2021 trädde ett nytt lagkrav kring visselblåsning i kraft. Bolag med över 50 anställda tvingas introducera sina medarbetare till kanaler för rapportering av missförhållanden. Vi har utvecklat ett system som hjälper dig att följa regelverket.

Om visselblåsarlagen

Den nya visselblåsarlagen säger att missförhållanden som sker i all privat och offentlig verksamhet måste kunna rapporteras in anonymt och krypterat. Man ska helt enkelt kunna visselblåsa och vara helt ärlig utan att riskera uppsägning eller att "hamna i frysboxen". Detta ställer krav på alla organisationer med över 50 anställda att införa en så kallad intern rapporteringskanal.

En intern rapporteringskanal ska vara en väg för arbetstagaren att slå larm inom verksamheten på ett säkert sätt. Kanalen ska ligga utanför organisationens egna system och vara anonymt och krypterat. Man ska kunna ha kontakt med visselblåsaren, följa upp det som rapporterats och lämna återkoppling om ärendet. Det möjliggör för organisationer att ta tag i problem så tidigt som möjligt.

Trinax Visselblåsarsystem

Med över 20 års erfarenhet av säkerhetsprodukter till svenska företag har vi tagit fram ett system som följer den nya visselblåsarlagen. Plattformen ger ett starkt skydd för visselblåsaren, men betonar även skyddet för den som pekas ut kopplat till missförhållanden. Genom kryptering, lagring på svenska servrar, informationsdelning utanför mejlsystem, inloggning med MFA-autentisering, etc. skyddas informationen så att känsliga uppgifter inte hamnar i fel händer.

Systemet fungerar så att ditt företag får en unik länk där era anställda anonymt kan fylla i ett frågeformulär för att rapportera missförhållanden utan att äventyra sin identitet. Därefter får handläggaren, som är en utomstående utredare, en notis via e-post och SMS och kan logga in i systemet för att behandla ärendet. Då inleds en krypterad kommunikation mellan handläggaren och visselblåsaren. När ärendet har hanterats så informeras företaget så att liknande händelser kan motverkas i framtiden.

För att ärenden ska hanteras konsekvent och professionellt styrs handläggningsprocessen av ett ärendehanteringsverktyg. Att låta utomstående utredare bedöma ärenden är ett bra sätt att undvika intressekonflikter. Vår plattform kan erbjuda hög servicenivå genom ett nätverk av utredare. Vårt upplägg innebär att kunden inte behöver ta kostnaden för att hålla kvalificerad utredningskompetens tillgänglig, då de externa utredarna inte kostar något förrän de sätts i arbete.