Kravet på att spara papperskvitton slopas

Onsdagen 22 maj sade riksdagen ja till regeringens förslag att räkenskapsmaterial, som kvitton och fakturor, inte längre behöver bevaras i pappersform om materialet finns digitaliserat.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2024.

Detta betyder att så snart reglerna träder i kraft behöver du inte längre spara papperskvitton för bokföringen, om du har dem i digital form. Som av en händelse ingår digital utläggshantering i både Trinax Tid och Trinax Tid & Projekt. Där registrerar dina anställda sina utlägg enkelt på plats direkt efter de gjort ett inköp, och du hanterar sedan utläggen lika smidigt. Vår kvittotolk sköter skanning och tolkning, och ni sparar tid och plats när ni slipper samla in skrynkliga kvitton.

Läs mer om Trinax Tid och Trinax Tid & Projekt här.

Källa: riksdagen.se