Låt AI tolka dina leverantörsfakturor

Det manuella arbetet att kontrollera leverantörsfakturor rad för rad är en repetitiv och tidskrävande uppgift för administratörer. Med vår leverantörsfakturascanning effektiviserar man processen genom att låta Artificiell Intelligens utföra tolkningen.

Trinax Leverantörsfakturascanning

När man har en mängd fakturor som ska betalas varje månad så kan kan den manuella kontrollen i arbetsflödet lätt bli kostsam. I regel så brukar detta ta en hel del av administrationens tid då det är återkommande arbetsuppgifter. Med Trinax Leverantörsfakturascanning effektiviserar man denna process genom att låta Artificiell Intelligens (AI) utföra tolkningen. En kontroll som av människan tar runt 7 minuter kan utföras av "roboten" på mindre än 60 sekunder.

Den artificiella intelligensen är dessutom självlärande. Ju fler gånger tjänsten får scanna fakturor från samma leverantör, desto bättre lär den känna utformningen och blir därför snabbare och mer pricksäker. Detta resulterar i att det blir minimalt med fel som annars kan uppkomma på grund av den mänskliga faktorn.

Tolkningen går att göra oavsett om leverantörsfakturan är i pappersformat, PDF eller e-faktura och extern scanningshjälp går att få. För att ni ska få ut så mycket som möjligt av vår leverantörsfakturascanning så rekommenderar vi att den kopplas samman med ert affärssystem. I vårt pris ingår en integration med antingen Visma eEkonomi eller Fortnox och vi hjälper er såklart att komma igång.

Smarta attestflöden

När leverantörsfakturorna har tolkats så är det du som bestämmer vad som sker härnäst. Med Trinax Leverantörsfakturascanning kan du nämligen skapa avancerade attestflöden med olika attestanter per arbetsorder, leverantör eller referensperson. Personerna går att arrangera i precis den ordning man önskar, med ersättare vid eventuell frånvaro. Statusindikatorerna genom hela processen – från skanning till bokföring – ser till att inga fakturor faller mellan stolarna.

Den digitala hanteringen av leverantörsfakturor bäddar för både full kontroll, tillgänglighet och uppföljning - en struktur som kan vara svår att uppnå analogt. Den minskar förbrukningen av skrivarmaterial och därmed belastningen på miljön. Den effektiva resan från början till slut minimerar dessutom det manuella arbetet och kan resultera i besparande av både tid och pengar.