Trinax resa genom åren

På den här sidan kan du läsa om hur Trinax grundades och hur resan har sett ut genom åren fram tills idag. Längre ner på sidan hittar du en tidslinje med några viktiga milstolpar.

Från enskild firma till MästarGasell

Trinax hette från början Trinia och var först tänkt som en bisyssla till en dåvarande heltidsanställning för vår grundare och VD Fredrik Yli-Luopa. Fredrik hjälpte då sin närmaste bekantskapskrets med olika typer av tjänster inom IT tills ryktet spred sig och goda rekommendationer gjorde att uppdragen började komma in även från externa kontakter.

Fredrik ombildade Trinax till ett aktiebolag 2010 och började därefter arbeta på heltid med bolaget. Allt eftersom tiden passerade och antalet kunder ökade kom det parallellt in önskemål om att skapa hemsidor och om att bygga större system. Tillsammans med dåtida samarbetspartners och ett fåtal första anställda började då Trinax leverera allt fler mjukvarulösningar tillsammans med sitt renodlade utbud av IT-tjänster.

2012 kom en förfrågan om att skapa ett tidrapporteringssystem in från en kund och lade då grunden för det ”Trinax Tid- och projekt” som idag är ett av Sveriges mest använda verktyg för hantverkare.

Genom åren fortsätter sedan personalstyrkan att växa och passerar ganska snabbt tiotalet anställda som från början var Fredriks egentliga slutliga mål för Trinax utveckling. Resan hade tvärtom bara börjat.

Fram till 2017 tog fler avdelningar på Trinax form och det rekryterades många kompetenser som var och en spelade en viktig roll för företagets fortsatta utveckling. Det var även i detta skede som ledningen stärktes upp med två nya delägare – Markus Karlén och Jerry Johansson.

Samtidigt som Trinax passerade 20 anställda 2019 fick vi vår första Gasell-utmärkelse från Dagens Industri, en titel som ges till Sveriges snabbast växande företag och en utmärkelse som vi sedan dess fått totalt fyra gånger (även 2020, 2021 och 2022). Vi kan därmed också titulera oss MästarGasell för att ha blivit Gasell tre eller fler gånger, något vi är otroligt stolta över.

Målsättningen för Trinax tillväxt har alltid varit organisk och att den görs i en takt som vi klarar av både internt och externt. Det innebär att förhastade beslut och impulsiva investeringar som riskerar negativa utfall aldrig har varit inkluderat i vår resa mot tillväxt. För oss har det istället varit viktigt att göra kloka och genomtänkta val som gynnar såväl företaget som vår personal och våra kunder. Detta har varit centralt för oss sedan dag ett.

Som ett första internationellt steg startade vi 2020 upp Trinax AS i Norge för att sälja Trinax Tid- & Projekthantering på den norska marknaden.

Under inledningen av 2022 valde vi att dela upp Trinax AB i två bolag, där IT-tjänsterna och tillhörande personal blev ett dotterbolag med namnet EyeTea Sweden AB som då togs över och nu drivs av vår tidigare delägare Jerry Johansson. I samband med detta flyttade EyeTea ut från Trinax lokaler och in i egna. Detta steg innebär att Trinax stärker sitt fokus kring Tid- och projekthantering än mer.

Vi spår en fortsatt tillväxt de närmsta åren och med vår historik och erfarenhet i ryggen tar vi tillsammans med våra kunder sikte mot att skapa marknadens bästa och enklaste verktyg, som underlättar vardagen och sparar viktig tid för Sveriges alla hantverkare.

Vår tidslinje

2010

Från enskild firma till aktiebolag

2011

Första personalanställningen

2012

Andra personalanställningen

2012

Första lanseringen av Tidsrapporter

2013

Personalökning till 4 anställda

2016

Personalökning till 7 anställda

2017

Markus Karlén blir delägare

2018

Jerry Johansson blir delägare

2019

Vi passerar 20 anställda

2019

Vi får utmärkelsen "Gasellföretag"

2020

Vi flyttar till nya lokaler

2020

Vi startar upp Trinax AS i Norge

2020

Vi blir DI gasell för andra gången

2021

Vi blir DI gasell för tredje året i rad

2022

Vi flyttar IT-tjänsterna till dotterbolaget EyeTea Sweden AB

2022

Vi blir DI gasell för fjärde året i rad