Fakturering

När det är dags att fakturera ett projekt får du en samlad bild av alla kostnader som knutits till projektet under tiden ni arbetat med det.

  • Rapporterad arbetstid 
  • Använt material
  • Inkomna leverantörsfakturor
  • Alla utlägg och kvitton

Det är enkelt att skapa fakturan och du kan se ett exempel på hur den ser ut innan du skickar den till din kund.