Fakturering

När det är dags att fakturera ett projekt får du en samlad bild av alla kostnader som knutits till projektet under tiden ni arbetat med det.

Det är enkelt att skapa fakturan och du kan se ett exempel på hur den ser ut innan du skickar den till din kund.