Personalliggare bygg

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare – en digital förteckning över vilka som är aktiva på arbetsplatsen samt när de började och slutade sina arbetspass. I personalliggaren kan de anställda själva registrera detta enkelt och redovisningen uppfyller givetvis Skatteverkets alla krav.