Filarkiv

Ordning och reda! Samla alla mappar och dokument så att alla kommer åt samma information snabbt och enkelt. Är det något som inte ska ses av alla kan du låsa dokument och göra dom synliga endast för de som har behörighet.