Avvikelser & tillbud

Det är viktigt att det är enkelt och lättillgängligt att skapa en rapport när en oväntad situation uppstår. Därför finns möjligheten att rapportera både i mobil och dator och rapporten hamnar direkt hos rätt person så snart den fyllts i.