Fiskevårdsprylar

Fiskevårdsprylar KB vänder sig främst till fiskevattenägare såsom fiskevårdsområden, kommuner och övriga markägare med fiskerätt. Dom försöker underlätta försäljningen av fiskekort men även tydliggöra de restriktioner som fiskevattenägare bestämt skall gälla för ett specifikt område. Deras målsättning är att tillhandahålla prisvärda produkter som underlättar för fiskevattenägare att bedriva en ekonomisk och långsiktigt hållbar verksamhet.

BackstageFiskevårdsprylar

Hemsidan använder vårt CMS i grunden och har en webshop som tilläggsmodul. Allting blir lättöverskådligt och lättadministrerat vilket var ett krav i detta projekt. Besökarna kan registrera sig, dela produkter på sociala medier, söka efter produkter och kontakta företaget enkelt via kontaktformuläret.