Extra användare

Behöver fler på företaget kunna logga in i Trinax Tid- och projekt? Välj hur många extra användare ni behöver utöver de fem som ingår i baspaketet.

Vill ni ha fler administratörer bland era användare väljer ni tillägget Personal- och åtkomstnivåer, då kan alla era användare vara administratörer!