Betalningsplaner

Att skapa en betalningsplan för ett projekt kan göra det mycket lättare att hålla koll på budgeten. En betalningsplan hjälper dig att styra när och hur mycket av projektets milstolpar som skall faktureras och i vilken ordning.