Moment

Med denna modul får du en tydlig sammanfattning av hur många timmar dina anställda lägger på diverse moment under sin arbetsdag. Du styr själv vilka moment som ska ingå i din tidrapportering och får därmed tillgång till statistik som är viktig för ditt företag.