Teams

Med modulen "Teams" så kan du fördela dina anställda i olika grupper av medlemmar och teamleaders. Detta för att kunna delegera ansvarsuppgifter till gruppchefer eller arbetsledare så att de kan rapportera tid åt sitt arbetslag.

*Om du har modulen Ledighetansökan så kan teamleadern dessutom ansvara för att samtliga ansökningar kommer in från teamet och om dessa ska godkännas eller nekas.

*Om du har modulen Attest av löner så får teamleadern även behörighet att attestera inrapporterad tid för sitt arbetslag så att allt är förberett och godkänt för löning.