Sjukfrånvaro

Låt din personal rapportera in frånvaro, sjukorsak och relaterade uppgifter. Med denna modul får du alla sjukanmälningar samlade på en och samma plats. Som ansvarig har du dessutom möjlighet att neka och godkänna de förfrågningar som kommer in i systemet.