Visma NET

Använder ni Visma NET? Vi är certifierad partner mot Visma NET och i vår integration får du synkronsering mellan kunder, projekt, leverantörer, artiklar, leverantörsfakturor och fakturor. Allt för att förenkla ditt arbete och din vardag.

Kräver modulerna "Arbetsorder" och "Detaljerad Fakturaspecifikation".