Crona Lön

Med det webbaserade lönesystemet Crona Lön kommer ditt företags lönehantering säkerställas på lång sikt. Lönesystemet är utvecklat för att möta framtidens hårda krav - på allt från funktionalitet och gränssnitt till användarvänlighet.

Denna export innebär exportfil till Crona lön.