Stämpelklocka Mobil

Istället för att personalen stämplar in manuellt med total tidsangivelse så får man istället en "Stämpla in"-knapp när man loggar in. Personalen behöver med andra ord bara ta fram mobiltelefonen, logga in och trycka på en knapp (och eventuell kund eller arbetsplats) för att "starta dagen". Systemet räknar själv ut timmar och skapar tidskort åt dig som administratör. Du får även full kontroll i administrationen vilken personal är instämplad och på vilka arbetsplatser i realtid.

Vill du se demo på den här funktionen? Kontakta oss