5 användare (1 admin)

En administratör kan göra allt i systemet. T.ex. hantera användare och göra mer avancerade inställningar för projekt, ekonomi och fakturering.

De vanliga användarna har stöd för det som behövs i deras dagliga arbete som att arbeta mot projekt och rapportera tid och använt material.

Är ni fler än fem användare på företaget kan du lägga till Extra användare i paket om 5 stycken under Populära tillägg lite längre ner på sidan.

Om du vill att flera av era användare ska vara administratörer väljer du tillägget Personal- och åtkomstnivåer, som också finns i rutan Populära tillägg. Då kan alla era användare vara administratörer!