Schemaläggning

Med vår enklare schemaläggning planerar du in periodvis vilka dagar och tidslag respektive personal ska arbeta varje vecka. Respektive person kan sedan kontrollera sitt schema direkt via tidsrapporteringen. Därefter får du givetvis underlag där inrapporterade tider matchas mot schemalagd tid med avvikelser och dylikt.

Vill du se demo på den här funktionen? Kontakta oss