Meddelandefunktion

Arbetar erat företag med service eller arbetsorders? Behöver du snabbt få ut information till din personal? Skicka meddelande direkt till personalen via vårt tidrapporteringssystem.

*Denna modul kräver att man har modulen "Personal & Åtkomstnivåer"

Vill du se demo på den här funktionen? Kontakta oss