Personalliggare byggbranschen

Du som bedriver verksamhet inom byggbranschen kommer enligt ett förslag från regeringen att från den 1 januari 2016 vara tvungen att föra en personalliggare. Förslaget innebär att du som entreprenör skall anmäla till Skatteverket att bygget ska påbörjas, och se till att det finns en utrustning för en elektronisk personalliggare.

Det innebär att Du som ansvarig varje dag måste anteckna i personalliggaren, vilka som är aktiva på byggarbetsplatsen, och vid vilka tidpunkter. Med vår modul till Tidrapporteringen kan Dina medarbetare själva registrera detta enkelt. Tidsrapporters modul personalliggare uppfyller skatteverkets krav för redovisning av detta.

Vill du se demo på den här funktionen? Kontakta oss