Digital Signering

Har ni kunder som kräver att ni får er arbetstid signerad? Då är denna modulen perfekt, din personal markerar tiden som kunden skall signera och kunden kan skriva under direkt i din personals telefon och underskriften sparas digitalt.

Se även vår integration med FastSign för signering med BankID!

Vill du se demo på den här funktionen? Kontakta oss