Egenkontroller & Checklistor

Visst är det störande när rutiner inte följs? Med egenkontroller skapar du snabbt kontrollpunkter och checklistor för dina anställda så att inga arbetsuppgifter faller mellan stolarna.