Veckorapportering

I vår basversion av tidrapporteringen så rapporterar man per dag men med denna modul så kan er personal flera arbetsplatser per dag/vecka i en och samma rapportering.

Vill du se demo på den här funktionen? Kontakta oss