Dieselrapportering

Vill ni ha så att man kan rapportera in när man har tankat bil eller maskin in i systemet? 

Då är denna modulen ni ska lägga till! 

Ni lägger in maskinerna eller bilarna in i systemet. Sedan kan de anställda lätt antingen via mobilen eller datorn rapportera in hur mycket liter de har tankat så kan ni ta ut dieselrapporteringar per bil eller maskin.

Vill du se demo på den här funktionen? Kontakta oss