API

Med den här modulen får du tillgång till tidrapporteringen genom ett API. Integrera vårt system med dina interna system. Du får tillgång till rapporter, produkter, projekt och anställda.

Vill ni prova demo på denna modulen? Kontakta oss