Visma Lön 600

Vi erbjuder export av timmar direkt in i VISMA Lön för enkel hantering av löner och ekonomi. Varje företag har oftast sina egna krav på vad som skall exporteras respektive importeras, kontakta oss idag för mer information.

*Denna modul kräver att man har modulerna "Personal & Åtkomstnivåer", "Attest av löner" och "Resultatenheter".