Moment

Det är många moment som ingår i ett projekt. Med det här tillvalet får du en tydlig översikt över hur många timmar dina anställda lägger på diverse moment under en arbetsdag. Du väljer själv vilka moment som ska ingå i tidrapporteringen och får tillgång till statistik som hjälper dig att fatta beslut framåt.