Projekt & ÄTA

Skapa projekt och delegera till dina anställda. Projekten fungerar som arbetsordrar och kan anpassas för att innehålla just det som behövs för din bransch. De anställda ser enkelt vem som ska göra vad och när och kan sedan kommentera och klarmarkera sina projekt.

Inte alltför sällan tillkommer det ändringar under arbetets gång. Då vill du snabbt kunna ändra i projektet, oavsett om du är på kontoret eller ute hos kund. Signeringen kan göras digitalt och ändringarna sparas tillsammans med det påbörjade projektet.