Digital signering

Om ni har kunder som kräver att er arbetstid ska signeras, löser ni det smidigt med hjälp av det här tillvalet. Din personal markerar tiden som ska signeras, kunden skriver under direkt i telefonen och underskriften sparas i aktuellt projekt.