OB

Trinax Tid & Projekts OB-tillval (övertidsersättning) är designad för att smidigt hantera beräkning och rapportering av övertidsersättning för hantverkare. Denna modul är särskilt användbar för att säkerställa korrekt och rättvis kompensation för arbetstid som överstiger de normala arbetstimmarna.