Prioriteringstabell

Nivå Beskrivning
1 - Kritisk Systemkrasch, nod eller hela systemet/tjänsten är otillgänglig. Verksamhetsstoppande problem för huvuddelen av användarna.
2 - Hög En eller flera funktion(er) i systemet är inte tillgängligt. Inget alternativt sätt finns för användaren att lösa sin arbetsuppgift. Verksamhetshindrande problem i systemet innebär problem för användarna, t.ex. fel som innebär att de inte kan utföra specifika uppgifter, alternativt med kraftigt begränsad prestanda.
3 - Normal Primär funktion i systemet är felaktig eller otillgänglig. Felet innebär mindre problem för användarna och är inte verksamhetsstoppande. Det finns dock alternativa sätt för användaren att i systemet lösa sin arbetsuppgift.
4 - Låg Mindre funktionellt fel eller av kosmetisk karaktär. Det finns alternativt sätt för användaren att i systemet/tjänsten lösa sin arbetsuppgift. Felet innebär lindrig olägenhet för användarna.