Fakturaunderlag

Låt din personal rapportera in var och när man arbetar. Förutom att få upp vem som har arbetat hur länge och var, får du även fram eventuellt materialåtgång eller produkter kopplade till ett projekt eller kund. Allt för att skapa ett så komplett fakturaunderlag som möjligt när det är dags att fakturera kund.

Du kan till exempel sedan ta ut rapporter månadsvis med sammanställningar för varje arbetsplats, kund eller projekt. Lägg till utökad fakturamodul och du får även full kontroll på vilka kunder du fakturerar eller inte.

Vill du se demo på den här funktionen? Kontakta oss

Kontakta oss