Avancerad attest

Modulen ger dig möjlighet att använda tvåstegsattest för dina anställdas rapporterade tider. Med avancerad attest kan ansvarig enkelt godkänna arbetade timmar innan de återigen bekräftas för löneutskick. 

*Denna modul kräver prissättning på produkter samt personal och åtkomstnivåer.

Kontakta oss