Team

Fördela dina anställda i olika team och delegera ansvar för rapporteringen till förslagsvis gruppchefer eller arbetsledare. Med teammodulen har du möjlighet att använda tilläggsmoduler som attest av lön, ledighetsansökan och tidrapportering  för att öppna upp önskade funktioner för grupper inom ditt arbetslag. 

 

 

Kontakta oss