Team – Tidrapportering

Med denna modul kan en arbetsledare rapportera in tid åt en anställd i sitt team.  

*Denna modul kräver Team

Kontakta oss