Team – Ledighetsansökan

Med denna modul kan din arbetsledare ansvara för att samtliga ansökningar kommer in från sitt team.  Den ansvariga har även kontroll över om inkommande ansökningar ska nekas eller godkännas. 

*Denna modul kräver Team

Kontakta oss