Leverantörsfaktura – Scanning

Denna tillvalsmodul har som funktion att läsa in leverantörsfakturor i ditt system via en API-kopplad scanner. Genom att applicera ett automatiskt arbetsflöde för scanning av såväl brev och e-postfaktura som e-faktura sparar du massvis med tid på att låta AI-metoder göra jobbet åt dig. 

Fördelen med modulen är att allting arkiveras i Trinax Tid- och projekthantering av sig själv. Skulle du vilja överföra dina leverantörsfakturor till ditt bokföringssystem hanteras detta precis som resten, per automatik. 

Priser:

CrossState eVoyce tolkning av pdf-faktura och e-fakturakonvertering (Scanning/Tolkning E-postflöde):
4,95 kr/st

Returpost Hantering (receptionisttjänst, per kund och månad): 295 kr/mån

Extern Posthantering (scanning via scanningscentral inkl arkivering): 9,95 kr/st

CrossState Scanclient NX (nätverksscanner integrerat till API:et. För kunder som vill ha en egen renodlad scanner): 595 kr/mån

Kontakta oss