Löneunderlag

Enkla och tydliga rapporter för antingen hela företaget eller på individnivå. Få full kontroll på all inrapporterad tid där du självklart kan datumsätta och ta fram anpassade rapporter.

Vill du se demo på den här funktionen? Kontakta oss

Kontakta oss