Egenkontroller & Checklistor

Med denna modul kan ni enkelt skapa olika egenkontroller och checklistor för att er personal att göra på utvalda projekt. 
Ni som administratör får en snabb överblick på vad som är gjort och ni kan sätta upp egenkontrollerna utefter era behov och önskemål.

Vi erbjuder även stansning av egenkontrollsmallar. Hör av dig vid intresse!

Vill du se demo på den här funktionen? Kontakta oss

Kontakta oss