Egenkontroller & Checklistor

Med denna modul kan ni enkelt skapa olika egenkontroller och checklistor för att er personal att göra på utvalda projekt. 
Ni som administratör får en snabb överblick på vad som är gjort och ni kan även välja om det ska visas på fakturaunderlaget eller inte som ni kan skicka med till er kund.

Vill du se demo på den här funktionen? Kontakta oss

Kontakta oss