Produkter

Använder sig ditt företag av material ute hos kunden? Kanske har ni många inköp som ni vill koppla till respektive projekt eller arbetsplatser? Med vår produktmodul skapar ni enkelt era vanligaste produkter och kategoriserar detta - låt sedan personalen rapportera in materialåtgång i samband när man rapporterar in tid. Självklart hamnar detta i både löne- och fakturaunderlag.

Exempel: Pelles Bygg har lagt in all byggmaterial de använder sig av i sitt dagliga arbete i tidsrapporteringen. När personalen rapporterar in hur många timmar de lagt på respektive arbetsplats rapporterar man även in hur mycket virke, makadam och spik man använt ute hos kunden. Detta för att skapa ett precist fakturaunderlag där varje inköp hamnar på rätt faktura.

Vill du se demo på den här funktionen? Kontakta oss

Kontakta oss