Terminal för Personalliggare Bygg

Jobbar ni kanske på en större arbetsplats?
Hade det underlättat för er att ställa upp en terminal som alla era anställda och underentreprenörer lätt kan registrera sig på?
Vi har terminaler till fastpris som är kopplade till vår personalliggare för byggbranschen.

Engångskostnad inklusive fäste: 4 990:-
* Internetanslutning tillkommer

Kontakta oss