Svenskt språk

Bassystemet är alltid på svenska. Vill du ha extra språk i systemet kan du välja till.

Kontakta oss