Integration med Fortnox Fakturering

Vi erbjuder export av arbetade timmar direkt in i Fortnox för enkel hantering arbetsordrar. Varje företag har oftast sina egna krav på vad som skall exporteras respektive importeras, kontakta oss idag för mer information.

Denna modul kräver att man har modulen "Utökad fakturamodul".

Vill du se demo på den här funktionen? Kontakta oss

Kontakta oss