Växla mellan svenskt/engelskt språk

Fullständig engelsk översättning av webbshoppen och möjlighet för besökaren att växla mellan svenska/engelska via knappar med respektive flaggor.