Systemutveckling i världsklass

På Trinax sätter vi en stolthet i att alltid leverera i tid! Vi arbetar efter principerna att utveckling inte ska ta en evighet eller kosta skjortan, därför ödslar vi ingen tid på onödigheter. Vi arbetar med både korta och långa utvecklingsprojekt, antingen ute hos kund eller hos oss själva. Vid behov har vi även möjlighet att placera en konsult på plats hos kund under längre tid.

Du kanske har en idé som legat och grott under längre tid? Låt oss hjälpa dig att förverkliga den. Vi har hjälpt många kunder att ta fram både kravspecifikationer och arbetsprocesser för att få igång en utveckling av projekt, oavsett om du som kund har någon erfarenhet av detta eller inte. Vi kan både projektledning och det tekniska så du kan lugnt luta dig tillbaka.

Från idé till färdig produkt

Ni kanske redan har en färdig förstudie? Då arbetar vi självklart utifrån den. Annars börjar vi med en förstudie och tar tillsammans med dig fram ett lösningsförslag. En av våra projektledare leder arbetet och garanterar att leverans sker vid rätt tid och till rätt kostnad.

Systemutveckling är så mycket mer än kod. För att snabbt kunna starta ett projekt krävs det att systemutvecklarna väl känner till verksamheten, vilka som ska använda systemet och i vilket sammanhang det används. Det kan vi! Bra systemutveckling är kunskapen och känslan att kunna utveckla användarvänliga och effektiva system från back-end till front-end som är oberoende av vilken teknik användaren utnyttjar (PC/Mac, smartphones, surfplattor).

Oavsett om du har behov av att vidareutveckla era system eller bygga nytt har vi kunskapen att utveckla effektiva och användarvänliga system, antingen från grunden eller där er tidigare utvecklare lämnat av.

Vi hjälper dig helt enkelt med systemutveckling, från idé till färdig produkt.

Integrationer

Idag använder företag sig av många olika system i sin verksamhet. För att underlätta det vardagliga arbetet är det önskvärt att dessa system pratar med varandra. Vi kan hjälpa er med att göra kopplingar mellan bland annat affärssystem och webben, tidsrapportering och löneprogram, eller kanske en ny betalningslösning till er webbshop?

VismaHogiaWinbasFortnox

AbaxT-mobilteknikKontekGoogle maps


Vi har under åren hunnit göra många olika och roliga integrationer och kopplingar mellan system. 


 

DCT Mediaplattform

Med DCT Mediaplattform skapar du snabbt och enkelt dina butiksskyltar för enkel utskrift i olika storlekar. Du kan välja mellan att använda färdiga mallar eller designa eget material. Med programmets smarta inbyggda verktyg kan vem som helst ta hand om utskrifterna. Systemet har även stöd för att visa skyltar, video, bilder och annat material på monitorer i din butik. Allt för att kunna visa rätt erbjudande vid precis rätt tillfälle!

Trinax har hjälpt DCT att utveckla programvaran och vi kan också stå för installationen i butik av både monitorer och skrivare.

DCT

Bank-ID & Mobilt Bank-ID

Bank-ID

Behöver ditt företag implementera säker inloggning, signering av avtal eller säker identifikation till era tjänster? Då kan vi hjälpa er genom att göra en koppling till Bank-ID och Mobilt Bank-ID!

E-legitimation är en mycket säker inloggningsmetod som har en stor spridning bland både dator- och mobilanvändare.

Kontakta oss på 0520- 188 99 för att få reda på mer.

Clear On f.d. Kuponginlösen

ClearOn

Mobila kuponger är det självklara och blixtsnabba sättet att kommunicera med och belöna sina kunder. I samband med ett par kampanjer har vi gjort integrationer mot Mobilab/ClearOn för att skicka ut mobila kuponger vid till exempel nya produktlanseringar inom dagligvarubranschen.

ClearOn AB är marknadsledare inom clearingtjänster i den svenska handeln. Nätverket med ca 6500 butiker clearar kuponger, presentkort, värdeavier och betalningar för mer än fyra miljarder kronor årligen. 

CRM -  Customer relationship management 

CRM beskrivs ofta som ett system för att jobba med och utveckla sin kundvård. Ofta täcker ett CRM-system in även analyser, rapportering, kunduppgifter, ärendehantering, sälj och uppföljning.

I motsats till de traditionella marknadsföringsteknikerna fokuserar CRM på kundtillfredsställelse. Det kan vara en dyr process att skaffa nya kunder, vilket gör det ännu viktigare att lägga energi på sina befintliga kunder. Att investera i ett bra CRM-system är att investera i dina kundrelationer!

Vi har under åren byggt CRM-system i olika storlekar, allt från små system med enkel försäljningsstatistik till mer avancerade system integrerade med företagets övriga system och tjänster.

 

Målet med CRM

Målet med CRM är att företaget bättre skall förstå sina nya och befintliga kunders behov och därigenom kunna arbeta tydligare med långsiktiga relationer. Genom detta ökar också förståelsen för kundens värde för företaget.

Integrering med affärssystem

CRM-system integreras ofta med företagens affärssystem. Vanligast är följande två system:

  • Ett renodlat affärssystem som används av säljare och säljorganisationer i det dagliga arbetet med säljbesök, offerter med mera. 
  • Ett lojalitetssystem, som främst inriktar sig på B2C (företag-till-kund), där man lagrar uppgifter om kundens köp, intressen med mera. Uppgifterna som lagras används i syfte att öka kundens CLV (Customer Lifetime Value).

MVC-Struktur

Model-View-Controller (MVC) är ett designmönster som används inom systemutveckling. I komplexa datorapplikationer kan det vara lämpligt att separera data (Model) och presentation (View) så att inte datahanteringen får konsekvenser på grund av förändringar i presentationslagret, samt att data kan omorganiseras utan att behöva ändra i presentationslagret. MVC löser detta problem genom att separera data och affärslogiken från presentationen och användarinteraktionen, genom att introducera en mellanliggande komponent: Controllern.

MVC baseras normalt på mindre designmönster som används tillsammans med varandra, till exempel Observer pattern, Command pattern, Factory pattern och Facade pattern. Det är vanligt att dela upp en applikation i separata lager: presentation (användargränssnitt), domän och data. I MVC ser lagren lite annorlunda ut: Model (domän och data), View (gränssnitt) och Controller (inputlogik). MVC hanterar alltså domän och data som en komponent.

Model

Model utgör den domänspecifika representationen av den informationen som applikationen bearbetar, domänlagret. Domänlogik kan exempelvis kontrollera om dagens datum är användarens födelsedag, eller beräkna kostnaden av en kundvagn.

View

View renderar model till en form som är lämplig för interaktion, normalt ett användargränssnitt. MVC används ofta i webbapplikationer där view är HTML-sidorna och koden som hämtar dynamisk data för sidorna är model.

Controller

Controller bearbetar och svarar på händelser, som användarinteraktion, och kan framkalla ändringar i model och view.

REST-API:er

Representational State Transfer (REST) är ett IT-arkitekturbegrepp som beskriver hur tjänster för maskin till maskin-kommunikation kan tillhandahållas. Begreppet härrör från en avhandling av Roy Fielding - en av författarna till HTTP-specifikationen - och har fått en snabb spridning inom systemutvecklingsområdet.

REST för tillbaka begreppet SOA (service oriented architecture) till den ursprungliga idén om att system inte behöver vara integrerade med starka beroenden. SOA har på senare tid allt mer kommit att definiera Web services via SOAP vilket i många fall kan vara ett onödigt komplicerat sätt att knyta samman system och ofta skapa starka beroenden till produkter.

Jämfört med SOAP är REST-gränssnitt enklare att implementera och använda. Tack vare enkelheten föreligger sällan behov av specifika produkter för kommunikationen. Detta medför att organisationer snabbare kan ta fram systemgränssnitt för andra att använda.

Intresserad av att veta mer?

Mitt namn är Christoffer och hjälper dig gärna berätta mer om oss på Trinax och kollar över era behov och ser ifall vi kan hjälpa er! Mig når du med nedanstående uppgifter.

Väl mött!