Service- & supportavtal

Ett supportavtal kan jämföras med en försäkring. Det är helt naturligt att man har en hemförsäkring och detta fungerar på samma sätt. Du som kund försäkrar din systemlösning. I takt med att vi växer som företag ökar också antalet kunder i behov av service och support. Vi på Trinax värdesätter långsiktiga kundrelationer och känner en stolthet i vår höga servicegrad.

För att kunna fortsätta leverera detta har vi tagit fram nya avtalsmodeller för olika behov och systemlösningar för dig som kund.

Avtalsmodeller

Alert!

Rekommenderas vid support av system som är helt verksamhets-kritiska, medför omfattande driftstopp / störningar eller aktiverar garantiåtagande mot tredje part.

 • Inställelsetid inom 1 h *
 • 15h / kvartal i timbank
 • Obegränsad telefonsupport
 • Obegränsad e-postsupport
 • 12 månader avtalstid
 • Rapportering månadsvis

8 000 kr / mån

Attend!

Rekommenderas vid support av system som är av central betydelse för hela eller delar av den dagliga verksamheten och störningar medför stor olägenhet.

 • Inställelsetid inom 8 h
 • 6h / kvartal i timbank
 • Obegränsad telefonsupport
 • Obegränsad e-postsupport
 • 12 månader avtalstid
 • Rapportering kvartalsvis

4 000 kr / mån

Access!

Rekommenderas vid support av system som är av central betydelse för den dagliga verksamheten, men funktioner kan upprätthållas med alternativa rutiner/system.

 • Inställelsetid inom 16 h
 • 4 h / år i timbank
 • Obegränsad telefonsupport
 • Obegränsad e-postsupport
 • 12 månader avtalstid
 • Rapportering årsvis

1 000 kr / mån

Utan något avtal ingår ingenting ovan och löpande timpris är då 1 350 kr.

* Felavhjälpande åtgärder startar mellan 08:00 - 17:00 enligt prioriteringstabell som du kan läsa här

Mervärde för dig som kund

Anpassad avtalsmodell utifrån dina behov och systemlösning.

Garanterad kompetens inom din lösning.

Prioriterad i kön vid anmält ärende.

Timbank för korrigeringar.

Regelbunden uppföljning/rapportering.

Anmälan av ärenden via telefon och mail 8–17.

De som tackar nej till supportavtal har inte längre rätt till kostnadsfri support & utvecklingsarbete inom garantitiden efter senaste ändring.

William Käkelä

Har du problem eller kanske någon fråga om IT på ert företag? Jag hjälper er gärna - antingen via telefon eller på plats hos er.

William Käkelä